ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ตกลง

Upload Your Slip

( พิมพ์ IV ตามด้วยตัวเลข 8 หลัก ตัวอย่าง IV20180515 )
( ไฟล์ที่สามารถอัพโหลดเป็นสกุลไฟล์ jpg, jpeg, png เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 2 MB)

* กรุณาระบุข้อมูลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้